شاید این چند روز مطالبی در مورد تعیین نرخ بهره، و بالا رفتن سود سپرده بانکی شنیده باشید، اما این پارامتر چطور و چرا بر قیمت سهام تاثیر خواهد گذاشت؟اجازه بدید مثالی برای شما بزنیم.
فرض کنید بعد از یک ماه سخت و طاقت فرسای کاری می‌خواهید به خود یک استراحت و زمانی برای ارآمش جایزه دهید.همراه همسر یا صمیمی ترین دوست خود برای رفتن به یکی از بهترین فست فودهایی که چندباری قبلا ان را امتحان کرده اید برنامه ریزی می‌کنید.
می‌خواهید خستگی تمام این یک ماه را از تن به در کنید.زمانی که منو رو جلو شما قرار میدهند میبینید در کنار همان پیتزای مخصوص همیشگی که بسیار هم از مزه آن راضی بوده‌اید، یک غذای جدید قرارداده اند که نه اسم آن را شنیده‌اید و نه از رسپی آن سر در می‌آورید.کمی هم قیمتش از انتخاب همیشگی شما گران تر است.کدام را انتخاب میکنید؟
تحقیقات نشان می‌دهد که مردم معمولا همان همیشگی را انتخاب می‌کنند،چرا؟ چون نمی‌خواهند شبی به یاد ماندنی را با انتخابی که از آن شناختی ندارند خراب کنند،چون غذای جدید را نمی‌شناسند، برای آن ها مبهم است.حتی یک مثال جالب‌تر، یک تحقیق در دانشگاه کانزاس سیتی نشان می‌دهد که اکثر دانشجو‌ها تا انتهای دوره تحصیلی از همان سرویس بهداشتی استفاده می‌کنند که اولین بار استفاده کرده‌اند.معمولا انسان‌ها می‌خواهند چیزی را انتخاب کنند که نسبت به ان شناخت کامل دارند و تا حد ممکن از رویدادهای مبهم دوری می‌کنند.
هرچند که این یک سوگیری رفتاری است، ولی مردم می‌خواهند تا حد ممکن از ریسک کردن دوری کنند.به همین دلیل وقتی بازده بدون ریسک بازار افزایش می‌یابد تمایل دارند سودی ثابت و مطمئن در اوراق قرضه یا بانک داشته باشند تا در سهامی که آینده مبهمی از نظر قیمتی دارند.در سهام باید مفروضات زیادی تحلیل شود و جوانب بسیاری مورد بررسی قرار گیرد حال آنکه به هزار دلیل همچنان احتمال برآورده نشدن انتظارات وجود دارد.
حتی دلیلی اصلی که اکثر سهام داران خرد در انتهای روند صعودی بازار تصمیم به سرمایه‌گذاری میگیرند وعموما ضرر می‌کنند هم همین است! زیرا می‌خواهند از روند صعودی مطمئن شوند، ولی در قیمت‌های پایین تر به دلیل وجود ریسک های موجود حاضر به خرید سهام نمی‌شوند.
بالا رفتن بازده بدون ریسک در بازار، نرخ سود شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد، وشرکت ها باید حداقل اندازه بازده بدون ریسک بازده کسب کنند، و همین عامل باعث کاهش نسبت پی به ای بازار می‌شود که در کنار ریسک های موجود شرایط را برای تصمیم‌گیری سخت می‌کند.