صندوق فیروزه موفقیت

 • بازدهی شش ماهه : 18%

  از 1400/10/02 – 1401/03/31

 • صندوق ‌فیروزه موفقیت یک صندوق مشترک صدوری و ابطالی است که 70 درصد دارایی‌های آن در سهام می باشد.
  مابقی در اوراق، دارایی‌های نقدی و سایر سپرده‌ها سرمایه‌گذاری می‌شود.

%45 بازدهی سالانه
%19
3ماه
%18
6ماه
%25
9ماه
سایت صندوق
خرید

صندوق شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

 • بازدهی شش ماهه : 12%

  از 1400/10/02 – 1401/03/31

 • صندوق شاخصی فیروزه سی‌شرکت یک صندوق شاخصی و از نوع قابل معامله (ETF) می‌باشد.بر طبق اساس‌نامه این صندوق، 80% از دارایی‌های این صندوق می‌بایست در 30 ‌‌‌شرکت بزرگ بورس تهران سرمایه‌گذاری شود.

%36 بازدهی سالانه
%11
3ماه
%12
6ماه
%14
9ماه
سایت صندوق
خرید

صندوق ارمغان فیروزه آسیا

 • بازدهی شش ماهه : 10%

  از 1400/10/02 – 1401/03/31

 • بدون ریسک ، در بورس باشید. صندوق ارمغان فیروزه آسیا با نماد “فیروزا” (ETF) در بورس قابل خرید می‌باشد. این صندوق بیشتر دارایی خود را در اوراق بهادار با درآمد ثابت و یا سپرده بانکی سرمایه گذاری می نماید.

%22 بازدهی سالانه
%6
3ماه
%10
6ماه
%16
9ماه
سایت صندوق
خرید