صندوق فیروزه موفقیت

 • بازدهی 6 ماهه : 21%

  از 1400/03/30 – 1400/09/30

 • صندوق ‌فیروزه موفقیت یک صندوق مشترک صدوری و ابطالی است که 70 درصد دارایی‌های آن در سهام می باشد.
  مابقی در اوراق، دارایی‌های نقدی و سایر سپرده‌ها سرمایه‌گذاری می‌شود.

%21 بازدهی سالانه
%4
3ماه
%21
6ماه
%12
9ماه
سایت صندوق
خرید

صندوق شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

 • بازدهی شش ماهه : 25%

  از 1400/03/30 – 1400/09/30

 • صندوق شاخصی فیروزه سی‌شرکت یک صندوق شاخصی و از نوع قابل معامله (ETF) می‌باشد.بر طبق اساس‌نامه این صندوق، 80% از دارایی‌های این صندوق می‌بایست در 30 ‌‌‌شرکت بزرگ بورس تهران سرمایه‌گذاری شود.

%25 بازدهی سالانه
%2-
3ماه
%25
6ماه
%16
9ماه
سایت صندوق
خرید

صندوق ارمغان فیروزه آسیا

 • بازدهی شش ماهه : 11%

  از 1400/03/30 – 1400/09/30

 • بدون ریسک ، در بورس باشید. صندوق ارمغان فیروزه آسیا با نماد “فیروزا” (ETF) در بورس قابل خرید می‌باشد. این صندوق بیشتر دارایی خود را در اوراق بهادار با درآمد ثابت و یا سپرده بانکی سرمایه گذاری می نماید.

%11 بازدهی سالانه
%4
3ماه
%11
6ماه
%17
9ماه
سایت صندوق
خرید