صندوق فیروزه موفقیت

 • بازدهی شش ماهه : 82%

  از 1401/09/01 – 1402/02/31

 • صندوق ‌فیروزه موفقیت یک صندوق مشترک صدوری و ابطالی است که 70 درصد دارایی‌های آن در سهام می‌باشد.
  مابقی در اوراق، دارایی‌های نقدی و سایر سپرده‌ها سرمایه‌گذاری می‌شود.

%72بازدهی سالانه
50%
3ماه
82%
6ماه
%83
9ماه
سایت صندوق
خرید

صندوق شاخص سی شرکت بزرگ فیروزه

 • بازدهی شش ماهه : 67%

  از 1401/08/30 – 1402/02/31

 • صندوق شاخصی فیروزه سی‌شرکت یک صندوق شاخصی و از نوع قابل معامله (ETF) می‌باشد.بر طبق اساس‌نامه این صندوق، 80% از دارایی‌های این صندوق می‌بایست در 30 ‌‌‌شرکت بزرگ بورس تهران سرمایه‌گذاری شود.

55%بازدهی سالانه
50%
3ماه
67%
6ماه
67
9ماه
سایت صندوق
خرید

صندوق ارمغان فیروزه آسیا

 • بازدهی شش ماهه : 12%

  از 1401/08/30 – 1402/02/31

 • بدون ریسک ، در بورس باشید. صندوق ارمغان فیروزه آسیا با نماد “فیروزا” (ETF) در بورس قابل خرید می‌باشد. این صندوق بیشتر دارایی خود را در اوراق بهادار با درآمد ثابت و یا سپرده بانکی سرمایه گذاری می نماید.

%24بازدهی سالانه
%6
3ماه
%12
6ماه
%18
9ماه
سایت صندوق
خرید
صندوق دریای آبی فیروزه
 • بازدهی یک ماهه : 1%

  از 1402/01/30 – 1402/02/31

 • صندوق سهامی دریای آبی فیروزه با نماد “دریا” (ETF) در بورس قابل خرید می‌باشد. این صندوق بیشتر دارایی خود را در سهام‌های دلاری سرمایه‌گذاری می‌کند.

%66از ابتدای فعالیت
%1
1ماه
%59
3ماه
%0
9ماه
سایت صندوق
خرید