خیلی ها فکر می کنند سرمایه گذاری با پول کم بی فایده است یا اصلا امکان ندارد اما با پول کم، هم میشه سرمایه گذاری کرد شاید در بازار خودش، بازار سرمایه…

اصلا نمیگیم بورس تنها بازار برای سرمایه گذاری هست مثل شما ما هم روند ضرردهی بورس را دیدیم و حتی در بعضی مواقع بیشتر لمس کردیم. با هر دلیلی، افت و خیز از اخلاق ها و اصلا DNA  بازاره اما باید قبول کرد یکی از موارد مناسب برای سرمایه گذاری حتی با مبلغ کم و در عین حال نقد شوندگی بالاست. البته اگر با آشنایی و از مسیر درست شروع بشه.

به هر صورت اگر شما در حال حاضر تصمیم ورود به بورس را داشته باشید بطور حتم نیاز به آشنایی و آموزش برای خرید و فروش خواهید داشت و یا نیازمند به مشاورین امین با استراتژی دقیق هستید.

اگر منطقی نگاه کنیم و به تفات بین پول و سرمایه پی ببریم می توان با توجه به ریسک پذیری و هر میزان پول و سرمایه گذاری مناسب ، به سودآوری رسید. خرید و فروش، صندوق های سهامی، مختلط، درآمد ثابت و …

هرکدام ویژگی هایی دارند که می توان با توجه به شرایط آن را انتخاب نمود.

کارشناسان فیروزه برای راهنمایی در کنار شما خواهند بود.