تجزیه و تحلیل یکی از مهمترین ابزارها برای تصمیم‌گیری سرمایه‌گزاران و سایر علاقمندان بازار سرمایه است.
لحن‌های متفاوتی برای این موضوع میتوان انتخاب کرد.
ارزیابی عملکرد فروردین 1400 و پیش‌بینی 1401 از نگاه فیروزه؛ کوتاه، مختصر و صادقانه پیش روی شماست.

برای مشاهده ادامه این هفته نامه به لینک زیر مراجعه بفرمایید:

https://b2n.ir/d81275