درک صحیح مسائل و تحلیل درست داده ها یک ضرورت است. در جنگ جهانی دوم، متفقین نقشه سوارخهای گلوله را در بدنه هواپیماهایی علامت زدند که توسط آتش نازی ها مورد اصابت قرار گرفته بودند. آنها با تقویت مناطقی که گلوله های بیشتری دریافت می کنند (نقاط قرمزی که بر روی تصویر نشان داده شده است) سعی در تقویت هواپیما ها داشتند. 📌 اما آبراهام والد، یک ریاضیدان به نتیجه دیگری رسید: نقاط قرمز فقط آسیب هواپیماهایی است که قادر به بازگشت به خانه بودند. به گفته وی، ما باید مناطقی را که هیچ نقطه ای وجود ندارد را تقویت کنیم. زیرا این مکانها مکان هایی هستند که هواپیما در اثر ضربه زنده نمی ماند. این پدیده را انحراف بقا یا Survival Deviation می نامند.

برای مشاهده ادامه این هفته نامه به لینک زیر مراجعه بفرمایید:

https://b2n.ir/m34287