در این شماره می خوانید:

وضعیت بودجه دولت، نسبت کسری بودجه به پایه پولی و ریسک تامین مالی .

وضعیت ورود و خروج پول حقیقی به صندوق های درآمد ثابت .

تغییرات کالاهای جهانی از ابتدای ۲۰۲۰ .

برای مشاهده کامل این نشریه میتوانید به لینک زیر مراجعه فرمایید:

https://b2n.ir/j11627