از ابتدای سال ۱۳۹۹ به دنبال اقبال به بازار سهام نسبت P/E از محدوده مذکور خارج شد به گونه ای که در پایان خردادماه ۱۳۹۹ نسبت P/E برابر ۲۲.۷ واحد است یعنی سود خالص ده صنعت بزرگ تنها چیزی حدود ۴.۵ درصد ارزش بازار این صنایع است، با فرض درصد تقسیم سود ۸۰ درصد، بازده نقدی ده صنعت بزرگ حدود ۳.۵ درصد می شود.

برای مشاهده کامل این نشریه میتوانید به لینک زیر مراجعه فرمایید:

https://b2n.ir/q07531