در این شماره می خوانید:

خرید ملک در ترکیه ، سرمایه‌گذاری یا سرمایه‌سوزی .

بررسی وضعیت شرکت های کوچک و بزرگ در بورس .

رشد قیمت کامودیتی های جهانی در یک سال گذشته۲۰۲۰ .

برای مشاهده کامل این نشریه میتوانید به لینک زیر مراجعه فرمایید:

https://b2n.ir/f79755