فاصله بین نرخ نیمایی و بازار آزاد نشان‌دهنده تنش بازار ارز می‌باشد در حالیکه هر چقدر این شکاف کمتر باشد نشان‌دهنده ثبات بیشتر در بازار ارز و افزایش قدرت ارزی دولت در پاسخ دهی به تقاضای بازار می‌باشد.
در اسفند 1400 و فروردین 1401، با توجه به افزایش قیمت جهانی نفت و مذاکرات برجام، این شکاف نسبت به دوره‌های قبل کاهش یافت اما در اردیبهشت ماه دوباره روند افزایشی به خود گرفت.

برای مشاهده ادامه این هفته نامه به لینک زیر مراجعه بفرمایید:

https://bit.ly/3GpYG3r