در این سه دهه گذشته دولت ها سیاستهای مختلفی را در جهت تامین کسری بودجه پیش گرفته اند. 2 روش اصلی در تامین کسری بودجه در پیش گرفته شده است : 1- درآمد نفت 2- فروش اوراق. در سالهایی که درآمد نفت بالا بوده کسری تراز عملیاتی بودجه بوسیله درآمد نفت پوشش داده شده است و در سالهایی که درآمد نفتی دولت پایین بوده است ، از طریق فروش اوراق این کسری جبران شده است. اما حال بیایید باهم تاثیرات هر روش تامین را بررسی کنیم …

برای مشاهده ادامه این هفته نامه به لینک زیر مراجعه بفرمایید:

https://b2n.ir/t36407