در طی این سالها، ابعاد نقدینگی یک حرکت قابل پیش بینی تری به خود گرفته است. برای مثال زمانیکه دسترسی دولت به منابع ارزی بیشتر است حمایت از پول ملی برای دولت در اولویت خواهد بود و از این رو میبینیم که دلار های نفتی در گذشته باعث می شد که با متورم شدن بودجه ، طرح های مسکن مهر و طرح های دولت نهم و دهم انجام شود.

برای مشاهده ادامه این هفته نامه به لینک زیر مراجعه بفرمایید:

https://b2n.ir/h09865