درآمدهای نفتی از این نظر که بر تعادل بازار ارز و تامین کسری بودجه دولت اهمیت بسزایی دارد از جمله متغیرهای مهم تاثیرگذار بر بازار سرمایه می باشد.
اگر بخواهیم وضعیت صنعت نفت را در اقتصاد ایران نگاه کنیم همانطور که در نمودار نشان داده شده است، صادرات نفت از سال 1380 تا حدود سال 1390 بیش از 2 میلیون بشکه نفت در روز بوده است و درآمدی حدود 20 میلیارد دلار به طور متوسط در سال برای کشور داشته است. مجموع درآمد کشور از محل صادرات نفت به حدود 120 میلیارد دلار در این دهه رسید.

برای مشاهده ادامه این هفته نامه به لینک زیر مراجعه بفرمایید:

https://b2n.ir/s45888