همانطور که در نمودار میبنیم در سال های اخیر پایه پولی با رشد 37 درصدی در بیشترین محدوده ی خود قرار داشته است و هم اکنون می‌توان گفت نسبت به سال 1380 رشد 50 برابری داشته است. اما در ماه ‌های جاری برخلاف نوسانات رخ داده در اضافه برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباری از بانک مرکزی، رشد پایه پولی در پایان هفته منتهی به ۱۴۰۰.۱۰.۱۶ نسبت به هفته مشابه سال قبل، رقم 36 درصدی را ثبت نموده است. از این رو ملاحظه می‌شود که در هفته‌های اخیر به طور نسبی از رشد پایه پولی کاسته شده و صرفاً ترکیب اجزای پایه پولی تغییر یافته است. رصد ترکیب اجزای پولی و تاثیر آن در نقدینگی می تواند از متغیرهای مهمی برای پیش بینی روند آینده بورس به شمار آید…

برای مشاهده ادامه این هفته نامه به لینک زیر مراجعه بفرمایید:

https://b2n.ir/w49247