سود ۱۰ برابری با سرمایه‌گذاری در صندوق‌های جسورانه

رادمان ربیعی، معاون سرمایه‌گذاری‌های جسورانه
گروه مالی فیروزه در گفت ‌و‌‌گو با برنامه سرمایه‌گذار‌ شو بورسان به بررسی مزایا و معایب سرمایه‌گذاری در صندوق‌های جسورانه پرداخت.
رادمان ربیعی درباره صندوق‌های جسورانه بورسی گفت:
در یک بازه ۷ تا ۱۰ ساله می‌توان انتظار بازده ۷ تا ۱۰ برابری از این صندوق‌ها متاثر از مقاصد سرمایه‌گذاری پرریسک آنها داشت.