یگانه اقبال نیا

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

به نمایندگی از شرکت گروه توسعه مالی فیروزه به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت سبدگردان توسعه فیروزه (دی1399 تا کنون)

تحصیلات:

لیسانس علوم اقتصادی با گرایش بازرگانی، از دانشگاه شهید بهشتی(1381)

تجربیات و سوابق کاری:

مشاور امور سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری جامی(1399 )

مدیر انتشارات و تحلیل شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (1397 )

معاون فروش ابزارهای مالی گروه مالی فیروزه (1396 )

مشاور امور سرمایه گذاری گروه شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (1394)

تحلیل گر اقتصادی و مشاور سرمایه گذاری شورای بازرگانی ایرانیان در دبی (1392 )

تحلیل گر ارشد اقتصادی شرکت سرمایه گذاری KMEFIC (1387)

کارشناس تحلیل مالی رنوپارس 1385