پرستو مصطفایی

تحیلگر سبد

تحلیلگر سبد شرکت سبدگردان توسعه فیروزه (مهر 1399 تا کنون)

تحصیلات:

دکتری حسابداری، دانشگاه الزهرا (1394)

فوق لیسانس حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی (1388)

لیسانس حسابداری (1383)

تجربیات و سوابق کاری:

مدرس دانشگاه هرسین (1398 )

معاونت آموزشی مرکز آمزوش حسابداران خبره معاونت آموزشی (1396 )

حسابرس، موسسه حسابرسی کاشفان (1395 )

گواهی نامه ‏های حرفه‌ای:

اصول بازار سرمایه (1397)

تحلیلگری بازار سرمایه (1398)

مدیریت سبد اوراق بهادار (1399)