تاریخ آغاز فعالیت 1389/05/24
مدیر صندوق سبدگردان توسعه فیروزه
متولی صندوق موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران
ضامن نقد شوندگی سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران
مدیران سرمایه گذاری امیر جعفرزاده، رضا یارمحمدی، علیرضا ولیدی
حسابرس موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر
آدرس رسمی سایت https://firoozehfund.com
سهامداران ممتاز صندوق گروه توسعه مالی فیروزه، شرکت کارگزاری فیروزه آسیا (سهامی خاص)، شرکت سبدگردان توسعه فیروزه (سهامی خاص)

مراحل سرمایه گذاری در صندوق

1. ابتدا وارد سایت صندوق شده و در صورت سجامی بودن، ثبت نام از طریق سجام و در غیر این صورت، میتوانید از طریق تکمیل فرم ثبت نام اقدام نمایید.

2. سپس گزینه ی ورود را انتخاب کنید و نام کاربری که پس از ثبت نام دریافت نموده اید را وارد کرده و فراموشی رمز را بزنید و رمز دلخواه خود را وارد نمایید و با نام کاربری مذکور و رمز دلخواه وارد سایت شوید.

3. در بخش صدور از دو طریق میتوانید درخواست صدور ارسال نمایید:
1- واریز وجه از طریق درگاه پرداخت سایت صندوق
2- واریز وجه از طریق شعب بانک ها و ارسال درخواست صدور بارگذاری تصویر مربوط به فیش واریزی به پیوست

4. در صورت ابطال واحدهای سرمایه گذاری کمتر از 2 ماه از صدور مشمول جریمه به شرح ذیل خواهد بود:
1- کمتر از 15 روز از تاریخ صدور (3 درصد)
2- بین 15 تا 30 روز از تاریخ صدور (2 درصد)
3- بین 30 تا 60 روز از تاریخ صدور (1 درصد)

5. درخواست های ابطال خود را حتما قبل از ساعت 14 ثبت کنید.

6. برای اولین واریز و صدور/ابطال جهت اطمینان پس از ثبت در سایت صندوق، از دفتر مرکزی صندوق تاییدیه نهایی دریافت گردد.