سیونه قلی پور

نایب رئیس هیئت مدیره

به نمایندگی از شرکت دانا تجارت آرتا به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت سبدگردان توسعه فیروزه (دی 1399 تا کنون)

تحصیلات:

فوق لیسانس مدیریت مالی، دانشگاه علامه طباطبایی (1390)
لیسانس حسابداری (1386)

تجربیات و سوابق کاری:

کارشناس ارشد سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (1397 )

عضو هیئت مدیره سرمایه گذاری جامی (1397 )

عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری وثوق امین (1396 )

کارشناس ارشد پایا تدبیر پارسا (1396 )

کارشناس ارشد پایا تدبیر پارسا (توسعه صنایع معدنی امید)(1395 )

گواهی نامه ‏های حرفه‌ای:

اصول مقدماتی بازار سرمایه 1390

معامله گری اوراق تامین مالی 1391

کارشناسی عرضه و پذیرش 1391

تحلیل‌گری بازار سرمایه 1392

معامله‌گری ابزار مشتقه 1392

مدیریت سبد اوراق بهادار 1393