زهره نوروزنژاد

عضو هیئت مدیره

به نمایندگی از شرکت آروین نهاد پایا به سمت عضو غیر موظف هیئت مدیره شرکت سبدگردان توسعه فیروزه (آبان1399 تا کنون)

تحصیلات:

فوق لیسانس اقتصاد گرایش توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز (1397)
لیسانس مدیریت گرایش جهانگردی، دانشگاه پیام نور شهرری (1394)

تجربیات و سوابق کاری:

معاونت اجرایی شرکت سبدگردان توسعه فیروزه (1399 تاکنون)

کارشناس ارشد صندوق شرکت سبدگردان توسعه فیروزه (1398 )

کارشناس ارشد صندوق کارگزاری فیروزه آسیا (1397)

کارشناس صندوق سرمایه گذاری شرکت مشاوره سرمایه گذاری آرمان آتی (1395 )

مدیر امور اداری کارگزاری راهبرد (1383)

گواهی نامه ‏های حرفه‌ای:

اصول مقدماتی بازار سرمایه 1400

مدیریت نهادهای مالی 1400

تحلیل گری بازار سرمایه 1400

کارشناسی عرضه و پذیرش 1400