محمد مهدی زردوغی

رئیس هیئت مدیره

به نمایندگی از شرکت پارس پلیکان فیروزه به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت سبدگردان توسعه فیروزه (آذر 1399 تا کنون)

تحصیلات:

فوق لیسانس مدیریت مالی با گرایش مالی، دانشگاه آزاد اسلامی (1396)
لیسانس مهندسی صنایع، با گرایش تحلیل سیستم ها، دانشگاه آزاد اسلامی (1379)

تجربیات و سوابق کاری:

عضو هیأت مدیره و مدیرعامل سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت (1399 تاکنون)

رئیس هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری سبحان (1397 تاکنون)

عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری اعتبار ایران (1397 تاکنون)

مدیر سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (1395 تاکنون)

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری جامی (1395 تاکنون)

عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری وثوق امین (1394 تاکنون)

کارشناس ارشد شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران 1392

کارشناس ارشد شرکت سرمایه گذاری تجلی سامانه 1391

کارشناس ارشد شرکت سرمایه گذاری آوین 1388

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت آتیه امید توسعه 1395

کارشناس ارشد تحلیلگر سرمایه گذاری و پرتفوی شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران 1392

گواهی نامه ‏های حرفه‌ای:

اصول مقدماتی بازار سرمایه 1391

معامله گری اوراق تامین مالی 1394